Opkrævningsgebyr

Ny funktion – automatisk opkrævning af betalingsgebyr såfremt et medlem ikke er tilmeldt til Betalingsservice.
For at få det til at virke skal I hos NETS bestille en månedlig levering af leverencetype 603 – alle tilmeldte.
Denne henter I ind i systemet på samme måde som de almindelige indbetalinger fra NETS og GolfWorks opdaterer så status på alle medlemmer.

Før opkrævning af kontingentet oprettes en vare med det beløb der skal opkræves i betalingsgebyr.
(og I kan jo selv bestemme hvilken konto det skal lande på i finans)

Ved selve opkrævningen indsættes dette varenummer og systemet klarer selv resten.