Finans & PBS

Alle finansdata skabes ved kilden – dvs. i GolfWorks!

Fakturaer, kreditnotaer, indbetalinger, udbetalinger, kontingentkørsler, PBS- opkrævninger, PBS indbetalinger

– alt styres i GolfWorks!


  • Funktionelt
  • Effektivt
  • Enkelt