Hørsholm Golf

Direktør Anders Sørensen, Hørsholm Golfklub:

”Med GolfWorks kan vi give langt bedre service til både medlemmer og gæster”

”Både vores gæster og vores medlemmer kræver, at vi er langt mere fleksible med vores tilbud til dem, end vi har været før, for eksempel med hensyn til spilletider og priser. Og det er vi blevet nu med den nye GolfWorks løsning. For den har alt det, der skal til, for at vi kan give kunderne den service, som de ønsker.”

Dét fortæller Anders Sørensen, der er direktør i Hørsholm Golfklub A/S, hvor man tydeligt mærker den kraftige forandring, der er sket på golfmarkedet i de senere år, først i udlandet, men i stigende grad også i Danmark: Hvor spillerne ’shopper’ langt mere rundt mellem klubberne, så man i Hørsholm Golf færre medlemmer og flere gæster, og hvor begge grupper stiller krav om en langt mere fleksibel kundeservice, f.eks. med differentierede priser og spilletider eller at man som gæst kan købe klippekort til et bestemt antal runder.

”Med GolfWorks har vi fået alle data og næsten alle arbejdsopgaver samlet i én integreret it-løsning”.

Bedre konkurrenceevne

Alle spillere, både medlemmer og gæster, kræver kort sagt mere og bedre service, og det kan man nu give dem, efter at man har taget GolfWorks systemet i brug, forklarer Anders Sørensen, og nævner disse eksempler på funktioner i GolfWorks, som ikke er mulige i det system fra Dansk Golfunion, GolfBox, som man hidtil har brugt:

  • Bedre muligheder for at segmentere gæster og medlemmer, så man kan skræddersy specialtilbud og nye produkter til dem, både individuelt og i grupper.
  • Flere data til rådighed om spillerne, blandt andet mere kontaktinformation om gæsterne, end man ellers har kunnet få i GolfBox.
  • Gæster og spillere kan nemmere og hurtigere bestille tid.
  • Gæster og spillere har langt bedre oversigt over baner og spilletider

Med indførelsen af GolfWorks har man derfor styrket golfklubbens konkurrenceevne, kan Anders Sørensen konstatere: ”Den tid er slut, hvor vi havde vores medlemmer på livstid, og hvor de betalte det samme i kontingent og havde de samme rettigheder på banen. Nu skal vi give dem større fleksibilitet med flere valgmuligheder, og det kan vi nu med GolfWorks. Og at det er den rigtige strategi, det mærker vi tydeligt ved, at vi får mange positive kommentarer fra både medlemmerne og gæsterne. Så GolfWorks er uden tvivl med til at styrke vores konkurrenceevne.”

Effektiv administration

Men GolfWorks har ikke kun betydet, at man nu kan give spillerne flere valgmuligheder og bedre service. Det har også betydet, at de seks medarbejdere bruger langt mindre tid på de traditionelle administrative opgaver, fordi næsten alle funktioner og alle data om medlemmer, baner, spilletider, handicaps, kontingenter og så videre nu ligger i én, samlet it-løsning, og ikke længere i fire forskellige systemer.

Så de daglige administrative rutiner tager langt mindre tid end før. Og de gevinster vil blive endnu større i fremtiden, forklarer Anders Sørensen:

”Vi er i øjeblikket (april 2012) i fuld gang med at udnytte alle de nye muligheder i GolfWorks. Men først om et par uger får vi det fylde udbytte, idet vi så også lægger vores restaurant og vores golfbutik ind i systemet, og samtidig får integration til vores økonomisystem, C5, så alle betalinger nu går direkte ind i C5.”

Dermed vil næsten samtlige arbejdsopgaver i Hørsholm Golf A/S med medlemmer, baner, salg, økonomi og regnskab og så videre bliver udført med kombinationen af GolfWorks og C5.

Denne GolfWorks-løsning i Hørsholm Golf A/S er leveret og udviklet af Helge Munck, der er Danmarks førende ekspert i it-systemer til goldklubber. Så derfor er det Helge Munck, der har hjulpet med at implementere den nye it-løsning i klubben, fortæller Anders Sørensen:

”Vi har haft et fint samarbejde med Helge Munck, hvor vi selv er kommet med idéer til den færdige løsning, og hvor han har hjulpet os med at overføre de nødvendige data fra GolfBox og med at implementere systemet og med den daglige support. Så det er gået næsten helt smertefrit med at tage det i brug, og det har helt levet op til de høje forventninger, som vi havde på forhånd.”

Den nye software-platform – GolfWorks og C5 – er i øvrigt ’hosted’ ude i byen, altså i drift på en server hos et professionelt ’hostingfirma’. Og det fungerer glimrende, oplyser Anders Sørensen.

Hørsholm Golf A/S

Hørsholm Golf er en privatejet golfbane i Hørsholm Kommune, og hjemsted for Hørsholm Golfklub med knapt 1700 medlemmer.

Hørsholm Golf A/S er stiftet i 1992, og er foregangsklub med miljøbeskyttelse, idet klubben er næsten pesticidfri, og der, i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, er opsat 200 fuglekasser på golfklubbens areal på 100 hektar. Desuden bruger man får til bekæmpelse af bjørneklo og andre ukrudtsplanter.

Golfbanen har tre 18-hullers og én 9-hullers bane.