Sydsjællands Golfklub

Klubsekretær Benny Jensen, Sydsjællands Golfklub:

”Med GolfWorks har vi endelig fået et it-system, der opfylder alle vores ønsker”

”Jeg har været ansvarlig for klubbens valg af it-løsninger lige siden 1997, og jeg har arbejdet med eller stiftet bekendtskab med samtlige de it-løsninger til golfklubber, som der findes eller har fandtes på det danske marked. Men først nu, med GolfWorks, har vi fået et it-system, der opfylder alle de krav, som en moderne golfklub bør stille til den perfekte it-løsning.”

Sådan lyder det fra Benny Jensen, der er klubsekretær i Sydsjællands Golfklub og blandt andet har ansvaret for klubbens it-anvendelse og dermed også for valget og indførelsen af GolfWorks i klubbens administration.

Det er sket i et tæt samarbejde med Helge Munck, der er den danske golfverdens ’grand old man’, når det gælder udviklingen af it-systemer til golfklubber, og som også er manden bag GolfWorks og i øvrigt selv aktivt medlem af Sydsjællands Golfklub.

Dette samarbejde, i kombination med Helge Munck dybe kendskab til golfklubbernes livsvilkår og administrative udfordringer, har betydet, at man nu har fået et it-system, med en række funktioner, som opfylder alle Benny Jensens krav til ’det perfekte it-system’.

Blandt de funktioner i GolfWorks, som man sætter særlig stor pris på, nævner Benny Jensen:


  • Mulighed for spillerne for at reservere spilletider over nettet i stedet for at bruge ’boldrenden’ og måske stå i kø.
  • Mulighed for klubben for at variere antallet af starttider per time.
  • Planlægning og afholdelse af events, f.eks. større turneringer.
  • Opkrævning og betaling af kontingent gennem PBS.
  • Fuld integration mellem Golfworks og økonomisystemet C5.

GolfWorks giver også et utal af muligheder for at bruge e-mails og klubbens web-site til at kommunikere med og informere både gæster og medlemmer om alle aktiviteter og faciliteter i klubben, også fra klubbens restaurant og golfbutik.

Alle de daglige rutiner

Derudover omfatter GolfWorks alle de daglige, administrative opgaver som it-systemet i en golfklub bør kunne håndtere, herunder kartotek over alle medlemmer med medlemsdata, handicaps, turneringer, spillehistorik og alle opgaver med betalinger, regnskab og økonomi i kraft af integrationen til klubbens C5 økonomisystem.

Benny Jensen kan derfor konstatere at GolfWorks, som det første it-system nogensinde, opfylder alle hans krav:

”Vi har altid været blandt de første golfklubber til at introducere nye tilbud til vores medlemmer og gæster, og det har så haft den konsekvens, at vi i mange tilfælde også har været først med at stille nye krav til it-systemerne. Og de krav, dem har vi nu fået opfyldt, så vi kan nu udføre stort set alle arbejdsopgaver i ét integreret system med Golfworks og C5. Så vi sparer en masse tid på rutinearbejdet, fordi alt er blevet papirløst, så vi sparer en masse indtastning, og så vi nu kan bruge en større del af arbejdstiden på at give medlemmerne og spillerne en god service og på at udvikle nye tilbud til dem.”

Sydsjællands Golfklub var således den første golfklub, der tog GolfWorks i brug. Men selvom man derfor har været ’forsøgskanin’, med alle de udfordringer, som det kan give, så er implementeringen forløbet stort set uden problemer, fortæller Benny Jensen til slut:

”Vi har fået rigtig god hjælp fra Helge Munck gennem hele projektet med at indføre GolfWorks, også med at konvertere data fra det gamle system, vi brugte og med at skabe integration til vores web-site og til C5 og PBS. Og han har også hjulpet med at lære os at bruge det helt ud i krogene. Så hele forløbet er gået helt efter planen, bortset fra enkelte tekniske småting, som man jo altid løber ind i, når man skal skifte it-system.”